• 2016 I?FUN親子劇場—屬於孩子們的劇場藝術節
 • 《法國聖馬克兒童合唱團》
 • 《魔力之舞—風雲再起》愛爾蘭踢踏舞劇
 • 朱怡慧舞團師生創作展partⅡ
 • 2016就是木笛室內樂團音樂會-木笛魔法師
 • 《暗戀桃花源》30週年紀念版
 • 同黨劇團《窗明几淨》
 • 員林演藝廳學生志工網站上線囉!
 • 員林演藝廳募集家族成員
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9